Om oss

Denne applikasjonen er laget i sammenheng med faget ’Eksperter i Team’ (fra nå av forkortet til ’EiT’) ved NTNU våren 2012. Eksperter i team er et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid.

Gruppen som står bak dette prosjektet deltok i EiT-landsbyen ’Concrete Innovation’, og av de fem medlemmene i gruppen studerer tre av de ved sivilingeniørlinjen bygg- og miljøteknikk, én studerer ved sivilingeniørlinjen datateknikk og den siste holder på med en mastergrad innen kjemi. Vi valgte denne applikasjonen som vårt prosjekt i EiT ettersom vi får bruk for alle gruppemedlemmenes fagkunnskap samtidig som det er en idé alle på gruppen brenner for. Hensikten bak applikasjonen er å opplyse litt om betongens bruksområder i hjemmet og tips til hvordan man selv kan lage noe i betong. Vi vil også informere generelt om betong, dets egenskaper og miljøpåvirkning