BetongApp

App som utvikles i faget "Eksperter i Team" (landsby: "Concrete Innovation") på NTNU.

Preview